Ons  Visie


Missie
Tula Solutions is aanbieder van alle vormen van flexibele arbeid en uiteenlopende diensten op het gebied van human recources en customer care services. Met dit brede palet aan diensten geven wij invulling aan de vraag naar diversiteit in onze dienstverlening.
De focus van Tula Solutions, als leverancier van kennis en capaciteit, is gericht op kwaliteit, groei en winstgevendheid.

Visie

Als bedrijf waarin mensen centraal staan, streeft Tula Solutions naar het juiste talent op de juiste plaats. Dit is de drijfveer voor alle medewerkers van de groep, daarom geven zij het beste van zichzelf. Ons onderscheidende vermogen wordt in hoge mate bepaald door de creativiteit, inzet en betrokkenheid van de medewerkers.

Strategische doelstellingen

Tula Solutions streeft er naar de meest winstgevende speler te zijn op de Nederlandse  uitzend- en detacheringsmarkt. De belangrijkste strategische doelstellingen zijn:

- Een continue focus op het aantrekken en behouden van de beste
  kandidaten voor onze opdrachtgevers.
- Het voortdurend ontwikkelen van nieuwe technologieën gericht op
  het verbeteren van onze dienstverlening en optimaliseren van
  distributiekanalen.
- Een voortgaande professionalisering van onze interne organisatie,
  met een duidelijke focus op onze medewerkers.